PSYCHOLOGIE EN PSYCHOSOMATIEK IN DE KINESITHERAPIE PRAKTIJK

Inhoud
In de kinesitherapeutische praktijk zijn veel klachten psychosomatisch. Naast de analyse van lichamelijke klachten is het in het fysiotherapeutisch klinisch redenatie proces dan ook van belang om zich specifiek te richten op psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het bewegend functioneren.
Om psychosomatische problematiek te herkennen, analyseren en behandelen is specifieke kennis hieromtrent vereist.
Na deze cursus is de deelnemer beter in staat om complexere relaties tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context te herkennen en transparant te maken. Daarnaast zullen interventies, zoals bewustwordingsmethodieken, ontspannings-, adem- en communicatiemethoden, gedoceerd worden die in de praktijk toegepast kunnen worden om een positieve invloed uit te oefenen op verstoorde interne en externe regulatiemechanismen.

Doelgroep
Kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar-Mensendieck

Doel
De deelnemer krijgt inzicht in de voor de kinesitherapie en oefentherapie Cesar-Mensendieck noodzakelijke kennis m.b.t. psychologische en psychosomatische vraagstukken..

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagen waarin de volgende items aan bod komen:
• Psychosomatisch fysiotherapie (PSF) van toen tot nu
• Beroepscompetentieprofiel PSF
• Modellen binnen PSF en de psychologie
• Epidemiologie
• DSM-V
• Stress en stress fysiologie
• Overspanning en Burn-out
• Depressie
• Meetinstrumenten (4DKL, PCI, stress signaallijst)
• MBTI
• Interventies (pijnhantering, stresshantering, graded activity, ontspanningstherapie)
• Klinisch redeneren en casuïstiek

Duur
2 dagen, 4 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 20 personen

Kosten
€ 490,- p.p. inclusief lunch en cursusmap
€ 460,- ONLINE

Accreditatie
24 punten Pro-Q-Kine algemeen Kinesitherapeutisch

Cursusdata 2023 en cursustijden
– Dag 1: 11 mei en dag 2: 1 juni (9.00 – 17.00 uur)

Locatie
Sittard en ONLINE

Hoofd docent
Joyce Groenveld (GZ-psycholoog)
Selina Hut (Psychosomatisch Fysiotherapeut)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.